Implanty

Implanty

W naszym gabinecie stosujemy implanty amerykańskiej firmy Biomet 3i. Implanty to niewielkie tytanowe śruby. Można nimi uzupełniać:

  • pojedyncze braki zębowe – koronami na bazie tytanowego korzenia
  • przy brakach większej ilości zębów– mosty podparte na dwóch lub większej ilości implantach
  • przy całkowitych brakach zębów – protezy, które są podparte na tytanowych korzeniach.

Leczenie implantologiczne to proces składający się z dwóch etapów:

  1. chirurgiczny – wszczepienie tytanowych implantów w kości szczęki lub żuchwy.Czasami na tym etapie, jeżeli nie ma dobrych warunków w jamie ustnej pacjenta,konieczne jest nadbudowanie kości (agumentacja) lub podniesienie dna zatoki.
  2. protetyczny – po 3-12 miesiącach od wszczepienia wykonujemy osadzenie na implantach koron, mostów lub protez.