Prawa pacjenta

Home / Prawa pacjenta

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE czyli „RODO”. Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz związanych z tym praw pacjenta.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MB Dental Clinic z siedzibą w Julianowie k. Piaseczna przy ul. Julianowskiej 72B, lok. 2,

NIP: 5213043450, REGON: 140811626.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: gabinet@mbdental.pl, telefonicznie pod numerem +48 696 033 934 lub pisemnie na adres siedziby administratora.